Skoven - træer og buske

Kend arterne, hvad vokser hvor - Undervisning i naturen for imellemtrin og udskoling

Sti snor sig gennem den frodige grønne skov
Skoven - træer og buske

Vi går en tur i skoven. Undervejs undersøger vi især træer og buske fra skovbrynet til langt ind i skoven. Undervejs snakker vi om bestemmelse af planterne, hvad kan de bruges til og hvorfor vokser de her. Undervejs samles blade fra planterne.

Oplæg før turen

Før turen tales der i klassen om, at der findes forskellige træer/plante-arter og at disse vokser forskelligt. De enkelte arter har brug for forskellige mængder: Vand, næring eller lys. Den samme art kan få en væsenlig forskellig form alt efter, hvor den vokser. Til inspiration kan der hentes ideer på hjemmesiden skoven i skolen

Det er oplagt at fokusere på: Biodiversitet, Fotosyntese og økologisk botanik.

Efter turen

De indsamlede blade presses og limes på plancher, hvorefter de navngives.