Undervisning i naturen

Undervisning i naturen er et tilbud til alle folkeskoleklasser i Lolland Kommune, som er blevet til i et samarbejde mellem sektorerne Skole og Dagtilbud samt Kultur, Fritid og Borgerservice.

En flok børn sidder i græsset og bliver undervist af to lærere
Skoleundervisning i naturen

Det betyder at du som skolelærer nu, meget nemmere end tidligere, har mulighed for at booke et forløb med udeundervisning for din klasse, med facilitering af naturvejledningen i Lolland Kommune.

Og dette helt gratis for dig og din skole.

5 undervisningstemaer

I 2024 udbydes i alt 10 undervisningsdage inden for nedenstående temaer. Det fungerer efter ”først til mølle” princippet.

1. Skovbunden – det kribler og krabler
Indskolingen; primært 1.-3. klasse
En god vinteraktivitet

2. Tage Tangloppe eller Viggo Vandkalv
Indskolingen; primært 0.-1. klasse
Maj-juni eller august-september

3. Skoven – træer og buske
Mellemtrin og udskoling
Fra 10. maj til 20. oktober

4. Havet - fødekæder, klimaforandringer, invasive arter og fiskeri
Mellemtrin og udskoling
Maj-juni eller august-september

5. Biodiversitet - vild med vilje og FN´s verdensmål
Mellemtrin og udskoling
Bedst i august-september
 

Under de enkelte temaer finder du inspiration til både før og efter forløbet. Så kan du forberede dig selv og dine elever på det der skal ske, og således hæve udbyttet af dagen med undervisning i naturen.

Bestil undervisning

Dato og undervisning aftales nærmere ved vores naturvejleder, Klaus Bek Nielsen - klbni@lolland.dk
 

Fælles for alle forløb

  • Det præcise sted og detaljer for gennemførelse af dagen aftales i dialog mellem jer og naturvejledningen
  • I skal selv sørge for transport, hvis dette er nødvendigt. Det kan vi ikke dække
  • I har det pædagogiske ansvar. Vi forventer at I har styr på eleverne, så skal vi nok klare resten
  • Ved alle forløb regnes med en varighed på 3-4 timer
  • Husk tøj efter vejret; evt. gummistøvler og regntøj samt mad og drikke
  • Ved heldagsregn eller storm aflyses forløbene