Naturområde Guldborgsund

Naturområde Guldborgsund dækker farvandet Guldborgsund, samt de smukke kystnære områder langs sundet. Området byder på unikke muligheder for både at nyde bylivet i Naturlandets største by og at få kulturoplevelser.

Midt mellem Lolland og Falster

Naturområde Guldborgsund strækker sig ad og langs det smalle sund mellem Lolland og Falster fra Østersøen i øst til Smålandsfarvandet i vest. Området byder på et rigt og varieret landskab med brede strandenge, skov og opdyrkede arealer. Sundet og småøerne, hvoraf en del er udlagt til fuglereservater, er yndede yngleområder for store fugleflokke. Og de omkringliggende arealer rummer et rigt dyreliv.

Få inspiration til oplevelser i Naturområde Guldborgsund: