Danske naturparker

Naturparkerne på Lolland, Maribosøerne og Nakskov Fjord er optaget i Friluftsrådets mærkningsordning for Danske Naturparker

Område i Danmark med kystlinie
Danske Naturparkers hjemmeside

Danske Naturparker er en mærkningsordning for større sammenhængende områder med enestående natur, landskabelig skønhed og kulturhistorisk værdi.  Ordningen sætter fokus  på at benytte og beskytte naturen i Danmark og mærker områder med natur af særlig regional eller lokal betydning og gode rekreative friluftsmuligheder.

Læs og se mere om Danske Naturparker på deres egen hjemmeside, som du finder link til i boksen herunder.

Friluftsrådet definerer naturparker således

Danske naturparker er større sammenhængende landskaber af regional betydning. De vil ofte indeholde naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterer landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer.

Naturparker under mærkningsordningen

I Danske Naturparker er der i 2021 fjorten naturparker og pilotnaturparker under mærkningsordningen