Havet - fødekæder, klimaforandringer, invasive arter og fiskeri

Undervisning i naturen for mellemtrin og udskoling

Søstjerne i hånden
Søstjerne

Vi mødes ved Blå Base i Kragenæs og går i gang med at fiske små og større dyr med forskellige slags net. Efter fiskeriet bestemmer vi dyrene og sætter dem ind i en fødekæde. Efterfølgende snakker vi om havets tilstand, hvordan invasive arter, fiskeri og klimaforandringer påvirker balancen i fødekæden.

Oplæg før turen

Undersøg, hvad vi kan forvente at finde i havet ved Lolland.

Invasive arter

Læs om økosystemer i havet her eller på hovedet i havet's hjemmeside

 

Efter turen

Efter turen drøftes der i klassen om vi gøre noget for at få et mere bæredygtigt havmiljø? Og om vi selv kan gøre noget?

Find ekstra materiale om hav- og fiskeribiologi her