Natur for begyndere

Dette alsidige undervisningsforløb handler om natur, og introducerer eleverne i indskolingen for de mangfoldige dyrearter, som man kan opleve i Danmark, og giver dem et indblik i dyrenes forunderlige verden.

Introduktion

Naturlandet vil med en række interaktive undervisningsforløb gøre det nemmere og sjovere for lærere og elever at tage en del undervisningen uden for klasselokalet.

Dette undervisningsforløb om natur er målrettet elever i indskolingen indenfor faget natur/teknologi. Forløbet er delt op i 3 dele, som kan anvendes uafhængigt af hinanden.

Forløbet er udviklet med inspiration fra undervisningsmaterialer på astra.dk og skoven-i-skolen.dk, samt en række andre kilder. 

Lærervejledning

Dette forløb om natur, introducerer eleverne i indskolingen for Danmarks forunderlige natur.
 
Undervejs lærer eleverne om livet i skoven (del 1), stranden og havet (del 2), samt om de allermindste dyr og deres levevis (del 3).
 
 • Fag: Natur/teknologi
 • Antal moduler: 7
 • Længde: 19-37 lektioner
Der er forslag til ekstra øvelser og aktiviteter undervejs i forløbet, således kan der være stor variation af længden af det samlede forløb. Længden af individuelle moduler fremgår af indholdsfortegnelsen i de enkelte forløb.

Formål: 

At udvikle elevernes faglige kompetencer frem mod den fælles naturfaglige afgangsprøve. Ydermere, at give eleverne kendskab til forskellige dele af naturen, og deres unikke karakteristika.

Kompetenceområder:

 • Undersøgelseskompetence;
  Eleven gennemfører enkle undersøgelser fx laver regnmålere og måler nedbørsmængden.
 • Modelleringskompetence;
  Eleven laver enkle modeller fx skovens fødekæder.
 • Perspektiveringskompetence;
  Eleven perspektiverer egen viden til lokale forhold.
 • Kommunikationskompetence;
  Eleven diskuterer oplevelser og erfaringer med den vilde natur, og lærer at bruge simple fagord.