Biodiversitet

Dette alsidige undervisningsforløb handler om biodiversitet, og introducerer eleverne i udskolingen for problemstillinger indenfor emnet, samt giver dem brugbar viden til at undersøge og forbedre biodiversitet i deres lokalområde.

Introduktion

Naturlandet vil med en række interaktive undervisningsforløb gøre det nemmere og sjovere for lærere og elever at tage en del undervisningen uden for klasselokalet.

Dette undervisningsforløb om biodiversitet er målrettet elever i udskolingen inden for fagene biologi og geografi. Forløbet er delt op i 2 dele, som kan anvendes uafhængigt af hinanden.

Forløbet er udviklet med inspiration fra undervisningsmaterialer på astra.dk og skoven-i-skolen.dk, samt en række andre kilder. 

Lærervejledning

Forløb om biodiversitet introducerer eleverne i udskolingen for problemstillinger relateret til biodiversitet, både lokalt og internationalt.
 
Undervejs lærer eleverne at vurdere et områdes grad af biodiversitet, og får redskaber til at bidrage til at forbedre biodiversiteten i den lokale natur (del 1). Eleverne får også kendskab til lokale naturområder og naturparker (del 2).
 
I slutningen af hver del findes et evalueringsmodul, som gennemføres i appen Naturlandet Lolland-Falster. Eleverne går en kort tur, genopfrisker det lærte, og svarer på en lille quiz med 4-5 spørgsmål. (OBS: Denne del er under udvikling og understøttes ikke i appen endnu)
 
 • Fag: Biologi og geografi
 • Antal moduler: 7
 • Længde: 12-23 lektioner
Der er forslag til ekstra øvelser og aktiviteter undervejs i forløbet, således kan der være stor variation af længden af det samlede forløb. Længden af individuelle moduler fremgår af indholdsfortegnelsen i de enkelte forløb.

Formål: 

At udvikle elevernes faglige kompetencer frem mod den fælles naturfaglige afgangsprøve. Ydermere, at give eleverne kendskab til emnet biodiversitet, lokale naturområder og interessemodsætninger indenfor naturbeskyttelse.

Kompetenceområder:

 • Undersøgelseskompetence;
  Eleven gennemfører enkle undersøgelser fx måler biodiversiteten i en skov.
 • Perspektiveringskompetence;
  Eleven perspektiverer egen viden til både lokale forhold, historiske forhold og FN's verdensmål.
 • Kommunikationskompetence;
  Eleven diskuterer problemstillinger, der knytter sig til emnet biodiversitet.