Bier og blomster

Dette alsidige undervisningsforløb handler om blomster og bier, og introducerer eleverne i mellemtrinnet for de mangfoldige arter, samt hjælper dem med at opsøge og undersøge naturen på nært hold.

Introduktion

Naturlandet vil med en række interaktive undervisningsforløb gøre det nemmere og sjovere for lærere og elever at tage en del undervisningen uden for klasselokalet.

Dette undervisningsforløb om bier og blomster er målrettet elever i mellemtrinnet indenfor faget natur/teknologi. Forløbet er delt op i 4 dele, som kan anvendes uafhængigt af hinanden.

Forløbet er udviklet med inspiration fra undervisningsmaterialer på astra.dk og skoven-i-skolen.dk, samt en række andre kilder. 

Lærervejledning

Dette forløb om bier og blomster, introducerer eleverne i mellemtrinnet for problemstillinger indenfor emnet biodiversitet.
 
Undervejs lærer eleverne om bier og deres kendetegn (del 1), blomster og bestøvning (del 2), klassifikation af dyr og planter (del 3), og en introduktion til hvordan naturen kan anvendes til alt fra te til overtro (del 4).
 
I slutningen af hver del findes et evalueringsmodul, som gennemføres i appen Naturlandet Lolland-Falster. Eleverne går en kort tur, genopfrisker det lærte, og svarer på en lille quiz med 3-5 spørgsmål. (OBS: Denne del er under udvikling og understøttes ikke i appen endnu)
 
 • Fag: Natur/teknologi
 • Antal moduler: 13
 • Længde: 22-35 lektioner
Der er forslag til ekstra øvelser og aktiviteter undervejs i forløbet, således kan der være stor variation af længden af det samlede forløb. Længden af individuelle moduler fremgår af indholdsfortegnelsen i de enkelte forløb.

Formål: 

At udvikle elevernes faglige kompetencer frem mod den fælles naturfaglige afgangsprøve. Ydermere, at give eleverne kendskab til biodiversitet og naturens kredsløb.

Kompetenceområder:

 • Undersøgelseskompetence;
  Eleven gennemfører undersøgelser fx undersøger blomsters befrugtning og biers levevis.
 • Modelleringskompetence;
  Eleven diskuterer enkle modeller fx fødekæder og blomsters opbygning.
 • Perspektiveringskompetence;
  Eleven perspektiverer egen viden til lokale forhold.
 • Kommunikationskompetence;
  Eleven diskuterer problemstillinger, der knytter sig til biodiversitet via bier og blomster.