Bioplast

Dette alsidige undervisningsforløb med emnet bioplast, introducerer eleverne i udskolingen for problemstillinger relateret til bæredygtighed og genbrug. Undervejs producerer eleverne deres eget bioplast, samt tester nedbrydeligheden af plast i naturen. 

Introduktion

Naturlandet vil med en række interaktive undervisningsforløb gøre det nemmere og sjovere for lærere og elever at tage en del undervisningen uden for klasselokalet.

Dette undervisningsforløb om biodiversitet er målrettet elever i udskolingen inden for fagene biologi og fysik/kemi. Forløbet er delt op i 2 dele, som kan anvendes uafhængigt af hinanden.

Forløbet er udviklet med inspiration fra undervisningsmaterialer på astra.dk og skoven-i-skolen.dk, samt en række andre kilder. 

Lærervejledning

Forløb om bioplast introducerer eleverne i udskolingen for problemstillinger relateret til plastik og bæredygtighed.
 
Undervejs får eleverne indgående kendskab til bioplasts egenskaber, og får redskaber til at vurdere teknologiers grad af bæredygtighed. I del 1 produceres der bioplast, og eleverne har mulighed for at teste hvor nedbrydeligt det er. I del 2 perspektiveres tekonologien til FN og lokale forhold. 
 
I slutningen af hver del findes et evalueringsmodul, som gennemføres i appen Naturlandet Lolland-Falster. Eleverne går en kort tur, genopfrisker det lærte, og svarer på en lille quiz med 3 spørgsmål. 
 
 • Fag: Fysik/kemi og biologi
 • Antal moduler: 6
 • Længde: 9-14
Der er forslag til ekstra øvelser og aktiviteter undervejs i forløbet, således kan der være stor variation af længden af det samlede forløb. Længden af individuelle moduler fremgår af indholdsfortegnelsen i de enkelte forløb.

Formål: 

At udvikle elevernes faglige kompetencer frem mod den fælles naturfaglige afgangsprøve. Ydermere, at udvikle deres kritiske sans relateret til klima- og miljøproblematikker, både globalt og lokalt.

Kompetenceområder:

 • Undersøgelseskompetence;
  Eleven gennemfører enkle undersøgelser og fremstiller bioplast.
 • Modelleringskompetence;
  Eleven konstruerer enkle modeller fx over nedbrydelse af bioplast.
 • Perspektiveringskompetence;
  Eleven perspektiverer egen viden til både lokale forhold samt FN's verdensmål.
 • Kommunikationskompetence;
  Eleven diskuterer problemstillinger, der knytter sig til emnet bioplast.