Koncept og baggrundsviden

OBS. Dette menupunkt er under udvikling.

Naturlandet er i færd med at udvikle undervisningsmaterialer om forskellige emner, og med udgangspunkt i særlige karakteristika og potentialer på en række forskellige lokaliteter rundt om i Naturlandet Lolland-Falster. Undervisningsforløbene bliver målrettet indskoling, mellemtrin og udskoling.

Målsætninger og fokusområder

Naturlandets overordnede målsætning er udviklingen af én samlet natur- og oplevelsesdestination på Lolland-Falster. 
Den skal, både lokalt, nationalt og internationalt, fremstå synlig og indbydende, med et formidlingssystem der skaber overblik og sammenhæng mellem de forskellige naturområder og oplevelsesprodukter. 

Én af projektets komponenter retter sig mod skoler og institutioner. Målsætningen er at tilbyde skoler, lærere og pædagoger let tilgængeligt undervisningsmateriale, der sætter dem i stand til hurtigt og effektivt, uden megen forberedelse, at tage deres elever med ud i naturen og gennemføre spændende og sjove undervisningsforløb.

Der vil blive udviklet undervisningsmaterialer om forskellige emner, og med udgangspunkt i særlige karakteristika og potentialer på en række forskellige lokaliteter rundt om i Naturlandet Lolland-Falster. Undervisningsforløbene vil blive målrettet indskoling, mellemtrin og udskoling. Undervisningsmaterialet vil ligge tilgængeligt online (app'en Natutrlandet samt relevante hjemmesider). De færdige pakker skal indeholde konkrete læringsmål, lærervejledning samt opgaver til før- og efterbearbejdning.