Hvad er Naturlandet?

Naturlandet Lolland-Falster er et partnerskabsprojekt mellem Guldborgsund og Lolland Kommuner samt Nordea-fonden, der støtter projektet med 18 mio. kr.

Overordnet skal projektet bidrage til udviklingen af Lolland-Falster som én samlet frilufts-
destination, med et stærkt, synligt og sammenhængende indhold af naturoplevelser og friluftsaktiviteter.

Fokus ligger på at forbedre de mange tilbud og muligheder, der allerede findes, for lokalbefolkning og turister, og formidling er et centralt element i projektet.

Projektledelse

Naturlandet Lolland-Falster drives i et samarbejde mellem Guldborgsund og Lolland Kommuner. Projektet er opbygget af:

 • administrativ styregruppe
 • projektledelse
 • følgegruppe
 • operative partnerskaber

Bo Rasmussen, projektleder, Kultur & Fritid, Lolland Kommune.

Frederik Cordes, leder, Teknik & Miljø, Guldborgsund Kommune.

Administrativ styregruppe

Naturlandet Lolland-Falster ledes af en administrativ styregruppe, der består af medlemmer fra Guldborgsund og Lolland Kommuner. 

Guldborgsund Kommune

 • Søren Petersen, afdelingsleder Projekt & Bygherre, Center for Teknik og Miljø
 • Lene Rikke Bresson, centerchef, Borger & Branding
 • Frederik Cordes, leder, Teknik & Miljø

Lolland Kommune

 • Morten Rus Hatorp, sektorchef, Kultur, Fritid og Borgerservice
 • Jytte Harpøth, sektorchef, Teknik- og Miljømyndighed
 • Bo Rasmussen, projektleder, Kultur & Fritid

Visit Lolland-Falster

 • Lindy Kjøller, udviklingschef


Formandskabet i styregruppen roterer mellem de to kommuner for et år ad gangen.

Følgegruppe

Team Naturlandet er bredt repræsenteret af en følgegruppe, der består af repræsentanter fra: Grønt Råd fra de to kommuner, Brugerråd fra Naturparkerne Nakskov Fjord og Maribosøerne samt Naturområde Guldbogsund, Naturstyrelsen, Business Lolland-Falster & Museum Lolland-Falster.

Følgegruppen blev valgt på et opstartsmøde 28. april 2016 af en række lokale natur- og brugerråd. Gruppen består af:

 • Gunvor Thorsen, Grønt Råd Lolland
 • Terkel Jakobsen, Grønt Råd Lolland
 • John Knudsen, Grønt Råd Guldborgsund
 • Otto Paludan, Naturpark Nakskov Fjord
 • Harald Krabbe, Naturpark Nakskov Fjord
 • Knud Heller, Naturområde Guldborgsund
 • Åse Irminger, Naturområde Guldborgsund
 • Marie Louise Friedrichsen, Naturpark Maribosøerne
 • Ove Bøgh, Naturpark Maribosøerne
 • Rikke Fabienke, Business LF
 • Anna-Elizabeth Jensen, Museum Lolland-Falster
 • Elly Andersen, Naturstyrelsen